FAN Conglai

Changjiang Professor

Assistant President

Nanjing University 

Director

Office of Confucius Institutes

  

  

CHENG Xu

Deputy Director

Office of Confucius Institutes

Office: Zeng Xianzi Building Rm 504

Tel: 86-25-83593561

E-mail: xcheng@nju.edu.cnHou Xiaofan

Program Officer

Office: Zeng Xianzi Building Rm 522

Tel: 86-25-83595071

E-mail: houxiaofan@126.com

  

  LI Zhen

Program Officer

Office: Zeng Xianzi Building Rm 522

Tel: 86-25-83595071

E-mail: lzhen57@126.com
add:18 Jinyin Street Nanjing 210093 P.R.China
tel:86-25-83594535,83593586
fax:86-25-83316747 Email:issd@nju.edu.cn

Copyright © 2016 2016 Institute For International Students,Nanjing University